Kid Inventions е уникално място, където децата учат и изразяват своята неповторима индивидуалност тук и сега и едновременно с това изграждат у себе си незаменими умения, нужни за успешната лична и професионална реализация в бъдеще. Авторските курсове и работилници в Kid Inventions са разработени според най-актуалните световни тенденции в образованието.

                            S        Наука                      Science 

                            T        Технология            Technology

STEAM!              E        Инженерство         Engineering

                            A        Изкуство                 Arts 

                            M       Математика           Mathematics 

STEAM е съкращение, което означава единството от наука, технология, инженерство, изкуство и математика – това са онези области на човешкото знание, благодарение на които възникват всички революционни иновации и светът непрекъснато и все по-бързо се развива.

Но STEAM не е просто абревиатура, не е просто списък. STEAM е образователен подход, който използва науките, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката като отправни точки, от които тръгват собствените проучвания, експерименти, взаимодействия и критично мислене на децата. Ученето чрез практика, торчество и интердисциплинарен подход към знанията и уменията има своя неоспорим резултат – децата се научават да правят информиран избор, да упорстват при решаването на проблеми, да си сътрудничат в екип, да опитват нови възможности, да създават свои продукти. Децата ни се превръщат в новаторите, лидерите, успешните личности на 21 век!

Само за едно-две десетилетия стотици професии по света ще изчезнат или ще бъдат заменени с нови най-вече заради бурното развитие на технологиите и иновациите. Как да подготвим децата си така, че да бъдат щастливи в това неясно бъдеще? В Kid Inventions вярваме, че един от най-успешните начини е холистичният подход към света и към неговото опознаване. Ако детето има нагласата за справяне с трудностите и уменията за решаване на проблеми, няма значение какви са предизвикателствата, то ще се справи! Най-силният естествен импулс на децата е да изучават света около себе си, ето защо наша задача е да им осигурим подходящи условия, възможности и помощници по техния собствен път!

STEAM курсове и работилници за деца над 7 години в областите

 Роботика
 Програмиране
 Смарт технологии
 Креативна математика
 Ментална аритметика
 Научни експерименти
 Арт занимания
 Дизайн
 и още...

Kid Inventions е място за всички деца! Каквито и интереси и хобита да има Вашето дете, каквото и да гризе любопитството му, с каквито и време и възможности да разполагате, при нас със сигурност ще намерите подходящи занимания! Независимо дали детето Ви е вече експерт в някоя от STEAM областите, или пък за първи път проявява интерес към технологиите, науките, изкуството, Kid Inventions е точният избор за вашето семейство!

В Kid Inventions по интересен и вълнуващ начин децата опознават света и навлизат в дебрите на технологиите, програмирането, математиката, физиката, химията, биологията, езика, изобразителното и приложното изкуство, дизайна. Въображението няма граници! При нас всеки проучва, твори, изобретява, проектира, преосмисля! При нас децата дават воля на своите любознателност, креативност, интелект, като в същото време развиват логическо мислене, концентрация, комбинативност, творческа нагласа и придобиват незаменими за бъдещото им развитие знания и умения.

В Kid Inventions ви каним на:

 Безплатни пробни уроци за всеки от нашите курсове, за да се запознаете с атмосферата, темите, дейностите, преподавателите.
 Курсове на разнообразни теми, свързани с роботиката и програмирането, съвременните технологии, природните науки, изкуството и творчеството и други. Благодарение на курсовете на Kid Inventions децата получават незаменими базови знания и умения чрез STEAM подхода към ученето. Един курс се състои от 6 занятия, всяко с продължителност от 90 минути, които се провеждат веднъж седмично според предварително уговорен график. В края на курса всеки участник получава специален сертификат.
 Работилници, които представляват еднократни събития, в рамките на които участниците се фокусират върху конкретни тема, проект, продукт. Форматът на работилницата дава възможност на децата едновременно да се докоснат до света на STEAM и да постигнат видим успех.