Контакти

 гр. СОФИЯ, Ж. К. „БЕЛИТЕ БРЕЗИ“, УЛ. „СМЪРЧ“ № 38
 0878-961-994
 office@kidinventions.bg
 www.facebook.com/Kidinventions

свържете се с нас