box2

Програмиране и изобретения с Ардуино

Продължителност: 6 седмици (6 занятия по 90мин.)

Цена: 190лв.

Ардуино е изключително известна и използвана от програмистите платформа.

Курсът Ардуино Изобретения предлага невероятната възможност децата сами да сглобяват различни изобретения и да ги програмират да работят. Преживяването е изключително интересно, а и много полезно, защото децата се срещат с някои от основополагащите принципи на физиката, математиката и логиката, решават казуси, стигат до собствени изводи.

Участниците в курса едновременно играят, забавляват се и неусетно се превръщат във все по-умели програмисти, които все по-уверено опознават света на роботиката.

Децата влизат в ролята на инженери, които конструират, съобразяват, създават, осмислят взаимовръзките и зависимостите между хардуера и софтуера, между реалния и дигиталния свят.

Целта на курса е да разшири както дигиталните умения, така и възможностите на децата сами да преценяват ситуациите, сами да преценяват кога какви действия да предприемат, сами да решават софтуерни и хардуерни проблеми.

Запишете се тук


Курс Роботика и програмиране от 15.03.2020Курс Детска научна лабораторияКурс Арт ателиеРаботилница 'УМЕН ДОМ'Развиваща Лего работилница за децаЗанималня